رایانامه: info@tavonigomrok.ir    پشتیبانی: 66004291

برای ورود اطلاعات خود را وارد نمائید


بازیابی رمز عبور

این سامانه برای تکریم سهامداران تعاونی مصرف کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است
ویژگیهای سامانه :
  • مشاهده سوابق شخصی
  • مشاهده اطلاعیه های تعاونی
  • خدمات رفاهی
  • مشاهده اطلاعات سهام
دستورالعمل:
  • نام کاربری کد سهامداری شما می باشد
  • رمز عبور، رمز تعاون کارت می باشد
  • در صورت عدم ثبت شماره تلفن همراه، از طریق کار گزینی محل خدمت و یا مراجعه حضوری به تعاونی اقدام فرمائید
enamad